prijslijst 2024

Minimaal oproep  tarief 135,- ex btw. (ex droogboringen) (valt onder 1 of meer gaten. Bij vragen even bellen of whatsapp.)

 Totaal uurtarief van € 62,50,- voor VCA-gecertificeerde Betonboorder.   Diamantslijtage wordt  berekend volgens onderstaande lijst. 


een werkdag/deel wordt berekend door x aantal manuren x aantal gaten slijtage.

 

Diamantboringen per cm diepte

 ø 14 t/m ø 30                E 0,31 

 ø 40 t/m ø 80               E 0,33
  ø 90 t/m ø 130           E 0,42 
 ø 140 t/m ø 190         E 0,67 
ø200 tm ø 500            prijs op aanvraag.            Renovatiekokers

voor het boren van renovatiekokers rekenen wij

 €  75,- ex btw per te boren renovatiekoker.
met minimale afname van 2 renovatiekokers.  

Droogboringen per cm diepte

minimaal oproeptarief  € 219,00 -, ex btw 

 ø 50 t/m ø 80               E 2,35
  ø 90 t/m ø 130           E 3,26
 ø 140 t/m ø 200          E 4,52
ø210 tm ø 260              E 5,85

 Diamantzaagwerk, slijtageprijs per m1 / per cm diepte 


  Zagen in beton wand 1 t/m 20 cm diep               E 1,85 
 Wand metselwerk 1 t/m 20 cm met handzaag    E1,05
                                           

 Zagen van sleuven, boren van dozen

                                                           boren                 frezen
  Gibo / gasbeton                             E0,60                  E0,60
Ytong ongewapend                         E0,65                   E0,65
Ytong gewapend                              E0,65                  E0,65
Kalkzandsteen / Elementblokken E0,80                   E1,25
Rode steen/baksteen                     E1,15                   E2.20
Beton                                                 E2,85                   E,4,75

 

  huur en condities / voorwaarden 


 

 Huur aggregaat 220 V (per dag / deel) E65, -
 
 Toeslagen per man/uur
Avond na 16.00 uur tot 22.00 uur E25, -
Zaterdag van 07.00 uur tot 16.00 uur E25, -
Zaterdag van 16.00 uur tot maandag 06.00 uur E45,50 
Nachtwerk van maandag t/m vrijdag E45,50 


A. De opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220 / 380 Volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is. Tevens voor een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroef-koppeling van 1/2” of 1” binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast het ter beschikking stellen van kostenloze parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek. Eventuele kosten voor aanleg en vergunningen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen gespecificeerd worden gefactureerd. Opdrachtgever dient voorts zorg te dragen voor alle Arbo-eisen t.a.v. bijvoorbeeld bouwliften, veiligheidseisen, steigers, e.d. B. _______________________________________________________________________________________________________ Het boorbedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het afboren, zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapingen en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies. C. _______________________________________________________________________________________________________ Het aftekenen van het boor- of zaagwerk en van sleuven en dozen wordt door de opdrachtgever verzorgd en is voor zijn verantwoording. D. _______________________________________________________________________________________________________ Alle werkzaamheden geschieden uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de opdrachtgever. E. _______________________________________________________________________________________________________ De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke de uitvoering van werkzaamheden door het boorbedrijf kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van het boorbedrijf ontstaat, en/of stagnatie bij de produktie optreedt dan zullen de kosten hiervan door het boorbedrijf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. F. _______________________________________________________________________________________________________ De verwerkingskosten van afkomende materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. G. _______________________________________________________________________________________________________ Opruimen van boorkernen op de verdieping met lift in de container van opdrachtgever. Als er geen lift aanwezig is wordt het verzameld bij de trap. H. _______________________________________________________________________________________________________ Wij behouden ons het recht voor om bij een productiedag van 6 uren een volledige werkdag van 8 uren te berekenen. I. _______________________________________________________________________________________________________ De opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor een ondertekende (uitvoerders)bon. Bij projecten die meerdere weken duren zal de opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, is het boorbedrjf gerechtigd om op basis van werkrapporten van h aar medewerkers te factureren. J. ________________________________________________________________________________________________________ Prijzen gelden voor een werkgebied in een straal van 45 km van onze vestigingen. Voor werkzaamheden buiten dit gebied is de meerprijs op aanvraag. K.________________________________________________________________________________________________________ Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B 35, of in beton met een extreem hoge concentratie ijzer, behouden wij het recht om in overleg onze prijzen aan te passen. L. ________________________________________________________________________________________________________ Bij een afmelding na 15.00 uur van ingeplande werkzaamheden, betrekking hebbende op de eerstvolgende werkdag, geldt een verletverrekening naar rato opdracht/inzet van het minimumtarief per man. M. ______________________________________________________________________ 
Vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. O. ________________________________________ 

Onder afwijkende werkomstandigheden wordt verstaan: 1. Als het standaardmateriaal moet worden aangepast. 2. Extreem veel of dik betonijzer moet worden doorboord of doorgezaagd. 3. Een hoogwerker of hangbak moet worden gebruikt. 4. Boren of zagen in kruipruimten conform ARBO-regelgeving, uitvoering met twee man. 5. Boren of zagen op extreem moeilijk begaanbare plaatsen zoals ketelhuizen, ziekenhuizen, terreinen met hoge veiligheidseisen, tussen leidingen en verlaagde plafonds, etc. 6. Omstandigheden zoals het ontbreken van een lift, of het niet gebruik kunnen maken van transport- middelen als een kruiwagen en/of alle andere omstandigheden die een normale horizontale en verticale verplaatsing van mens en machine niet mogelijk maken. 7. Steigerwerk. 8. Aftekenen van boor- en zaagwerk. 9. Alles wat niet in de condities op voorgaande bladzijde staat omschreven.